Kategori: İnşaat Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu), bir taşınmaz maldaki ortak mülkiyet veya zilyetlik hakkının, ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi anlamına gelir. Ortaklığın giderilmesini istemek yenilik doğuran bir haktır. Ortaklığın giderilmesi ya paydaşların oy birliğiyle...

Gayrimenkul İhaleleri

Bu yazımızda gayrimenkullerin icra kanalıyla satışlarının nasıl yapıldığının hem uygulama hem de kanunlar açısından detaylı incelemesini bulacaksınız. İcra dairesinde bir gayrimenkulle ilgili olarak haczin kesinleşmesi, tebligat aşamaları, kıymet takdiri, satış kararı, gazete ilanı, satış ihalesi...

Adliyede Dosya Kaybolması

İcra dairelerinde yada mahkemelerde dosyalar kaybolabilmektedir. Bu durumda ; 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun’un 18.maddesinde; “İcra dosyalarının yenileme muamelesi,...

İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi

  3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uy­gulaması (parselasyon) işlemine karşı, bu işlemin hazırlık aşaması sona erip belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile parselasyon plânlarının onanmasından sonra askı süresini izleyen tarihten...

Danışma Hattı
E-Posta
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.