Adliyede Dosya Kaybolması

İcra dairelerinde yada mahkemelerde dosyalar kaybolabilmektedir. Bu durumda ; 4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun’un 18.maddesinde; “İcra dosyalarının yenileme muamelesi,...

İmar Uygulamalarına Karşı Açılacak Davalarda Dava Açma Süresi

  3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan imar uy­gulaması (parselasyon) işlemine karşı, bu işlemin hazırlık aşaması sona erip belediye encümeni veya il idare kurulu kararı ile parselasyon plânlarının onanmasından sonra askı süresini izleyen tarihten...

Yargıtay : Kiracı, Kiralananı Tahliye Ettiğinde Anahtar Teslimini İspatla Mükelleftir.

Özet; tahliye taahhüdünün verilmiş olması kiralananın mutlaka o tarihte tahliye edildiğini göstermez. Taraflar arasındaki uyuşmazlık tahliyenin hangi tarihte gerçekleştiği konusunda toplanmaktadır. Davacı teslim tesellüm başlığı altında düzenlenen belgeye rağmen kiralananı 15 haziran 2002 tarihinde...

Kentsel Dönüşüm

Bu çalışma, kentsel dönüşüm uygulamalarında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ve bu sorunların sonucu olarak idari yargı mercilerinde görülecek olan kentsel dönüşüm kapsamındaki iptal davalarının aşamalarını ve izlenecek yolları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kentsel dönüşüm ne...

Araç İhaleleri

Daha önceki yazım Gayrimenkullerin Satış İhaleleri ‘ne değinmiştim. Sizden gelen yoğun talep üzerine taşınır mallar yani taşıt ve menkul malların icra ihale süreçlerini anlatacağım. Sıfır araç almak her geçen gün biraz daha pahalı, hayalinizdeki otomobile...

Danışma Hattı
E-Posta
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.