Etiketlendi: tazminat

İş Kazası

İş kazası davaları niteliği itibari ile rapor almayı ve bilirkişi raporlarının düzenlenmesini içerdiğinden ötürü uzun sürebilmekte, davacı işçiler için zor bir süreç olabilmektedir. İşbu nedenle usül ekonomisi ilkesi bakımından iş kazası davalarında süreci hızlandırmak...

İşe İade Davası

İş Kanunu iş güvencesi sistemini barındırarak, işveren tarafından yapılan fesih serbestisini kaldırmış, feshin geçerli olmasının yasada belirlenen nedenlere bağlamış, feshin geçersiz yapılması halinde işçiye işe geri dönme ve de işçinin boşta geçirdiği süreye ilişkin...

Yabancı Ülke Boşanma Kararlarının Tanınması

Türkiye dışında başka bir ülkede yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararı Türk Mahkemelerinde tanınmadığı sürece Türkiye’de geçerli değildir. Boşanan kişi Türkiye’de evli kalmaya devam eder. Türkiye’de boşanmış olmak için Türk Mahkemeleri tarafından“ boşanma”...

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Yargıtaya göre, namus ve şerefe yönelik özel bir ağırlığı ve niteliği olan hakarete ilişkin eylemler, TMK. m. 162 hükmündeki eylem kapsamına giren bir boşanma sebebidir. Onur kırıcı davranış (TMK. m. 162) özel ve mutlak...

Boşanma Davalarında Maddi – Manevi Tazminat

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/2-707 KARAR NO: 2013/303 Taraflar arasındaki “boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.Aile Mahkemesi`nce davanın kabulüne dair verilen 31.05.2011 gün ve...

Beraat Ettim Tazminat Alabilirmiyim?

Beraat Sonrası Tazminat İstemi CMK. da bu duruma ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.Ve bu düzenlemelerde hangi hallerde tazminat istenebileceği ve kimlerin isteyebileceğine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.Yine bu durumlarla sınırlı olarak verilmiş bir yargıtay kararını da istifadelerinize...

Danışma Hattı
E-Posta
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.