Category: İcra ve İflas Hukuku

İstihkak Davası

İstihkak, haczedilen veya haczedilmek istenen bir mal üzerinde (genelde menkul mallar mallarda), üçüncü bir kişi lehine mülkiyet iddiasında bulunulması olarak tanımlanabilir. İstihkak davaları ise, ileri sürülen bu mülkiyet iddialarının çözüme kavuşturulduğu davalardır. İstihkak iddiası,...

İhtiyati Haciz

İcra davalarında İhtiyati Haciz çok tercih edilen bir müessesidir. Ancak İhtiyati Haciz tam olarak nedir ve nasıl uygulanır? Kısacası, İhtiyati Haciz neden talep edilir ve nasıl işler? Ticaret hayatında birçok girişimci/şirket kesilen faturalarını (zamanında)...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.