Zihinsel Engelli Olan Kişiler Nasıl Boşanır?

Öncelikle Türk Medeni Kanununda düzenlenen bazı maddeleri bilmek gerekiyor. Bunlar ;

MK m 125 “Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.”

MK m 133 “Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi bakımdan sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmediği sürece evlenemezler.”

Son olarak MK m 165 “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.”

Bu hükümler çerçevesinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı ile ayırt etme gücünden yaksunluğu birbiriyle karıştırmamak gerekiyor.

Ayırt etme gücünden yoksunluğun varlığı halinde evlilik hukuken batıl iken Akıl Hastalığının varlığı bir boşanma sebebidir.

Akıl hastalığının, evlenme sırasında oluşması yada ortaya çıkması halinde ve akıl hastası olan eşin, ayırt etme gücünden tamamen yoksun olması durumunda Türk Medeni Kanunu’nun 145. Maddesi hükmü uyarınca, yine evlilik mutlak butlanla batıl olacaktır.

Böyle bir evlilik, mutlak butlanla batıl olsa da, Aile Mahkemesi Hakimliğine yapılacak başvuru sonucunda Evliliğin İptali Kararı alınıncaya kadar geçerli bir evliliğin hüküm ve sonuçlarını kanunen doğuracaktır. Yani özetle iptal kararı, geçmişe etkili değildir.

Eşin, evlenme sırasında, evlenmeye engel olacak nitelikte akıl hastası olması durumunda, diğer eş, evliliğin butlanı davası açabileceği gibi, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası da açabilecektir.

Eşin evlenme sırasında ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde ise evlilik mutlak butlanla sakat olacağından Türk Medeni Kanunu’nun 146. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, ilgili kişilerin (Akraba, Çocuklar..vb) Cumhuriyet Savcısı na yapıcağı başvurusu sonucu Savcılığın Müracaatı ile Aile Mahkemesi Evliliğin Iptaline karar verecektir.

Bilinmesinde fayda var ki Türk Medeni Kanunu’nda, akıl hastalığından başka hiç bir hastalık türü, boşanma sebebi olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle Kanser, AİDS, frengi gibi hastalıklar, mutlak boşanma sebebi değillerdir.

Yine bilinmesinde fayda var ki evlenmek ve boşanmak kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olduğu için Yargıtay kararlarında eşlerden biri Tarafından yapılan boşanma talebi yeterli bulmamakta delillerle ıspatlanması gerekmektedir.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Arasan Hukuk Burosu

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0533 373 10 10 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.