Evden Uzaklaştırma

8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile birlikte, önceki Kanun’un bazı maddeleri değiştirilmiş ve koruma tedbirleri daha da netleşerek genişletilmiştir.

Aynı çatı altında yaşadığınız kocanız, kocanızın ana-babası, kardeşleri, size veya çocuklarınıza sözlü, fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik şiddet uyguluyorsa bu yasadan yararlanabilirsiniz.

Bu yasa ile eğer istiyorsanız şiddet uygulayan koca evden belli bir süre uzaklaştırılır, sizin evden ayrılmanız gerekmez.

Ayrıca mahkeme koca hakkında başka tedbir kararları da verebilir. Örneğin:

 • Şiddete ve korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması
 • Evden uzaklaştırılarak eve ve iş yerine yaklaşmaması
 • Eşyalara zarar vermemesi
 • Telefonla rahatsız etmemesi
 • Silahı varsa polise teslim etmesi
 • Alkol veya uyuşturucu madde kullanıyorsa bunları kullanarak eve gelmemesi, bunları evde kullanmaması gibi.

Koca mahkeme kararına uymazsa ne olur?

Üç aydan altı aya kadar hapis ile cezalandırılır. Kocanız hakkındaki tedbirler geçicidir en fazla 6 ay için uygulanabilir. Gerekiyorsa tedbir kararı tekrar verilebilir.


Evden Uzaklaştırma Kararını Koca da İsteyebilir mi?

Aile içi şiddet, aynı çatı altında yaşayan eşler arasında, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri arasında, aynı çatı altında yaşamayan aile bireyleri ve çocuk arasında, boşanma veya ayrılık nedeniyle ayrı konutlarda bulunan bireyler arasında, evli olmalarına rağmen fiilen ayrı çatılar altında yaşayan aile üyeleri arasında söz konusu olabilir.


Evden Uzaklaştırma Ne Zaman İstenebilir?

Aile içi şiddet, aile bireylerinden birinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanmasını muhtemel olan hareket, baskı, tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle henüz gerçekleşmemiş olaylar için dahi tedbir kararı alınması istenebilir.


Evden Uzaklaştırma ile Birlikte Başka Hangi Tedbirler İstenebilir?

Evden uzaklaştırma ile birlikte veya sadece aşağıdaki tedbirler de talep edilebilir:

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi,
 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilme,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmama,
 •  Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılma, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılma,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmama,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermeme,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmeme,
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etme,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmama,
 • Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmama,
 • Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlama,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlama, gibi koruyucu ve önleyici tedbirler alınabilir.

Nafaka alabilir miyim?

Mahkeme tedbir kararı süresince tedbir nafakası bağlanmasına da karar verebilir.


Karar ne zaman uygulanır?

Bu tedbir kararı mahkeme tarafından derhal verilir ve bunun için harç veya başkaca bir masraf ödemeniz gerekmez. Tanık veya doktor raporu göstermenize de gerek yoktur.


Şikayetimi nereye yapmalıyım? / Yasayı nasıl uygulatabilirim?

Şikayetinizi sözlü olarak karakola, dilekçe ile savcılığa veya aile mahkemesine yapabilirsiniz. Size ulaşmanızda kolay gelen, güvenlik açısından uygun bulduğunuz herhangi bir karakol, savcılık veya aile mahkemesine başvurabilirsiniz.


Şikayeti kim yapmalıdır?

Şikayetin mutlaka sizin tarafınızdan yapılması gerekmiyor. Sizin yerinize komşunuz, arkadaşınız veya akrabanız da şikayette bulunabilir. Siz de şiddete uğrayan komşunuz, arkadaşınız veya akrabanız için şikayette bulunabilirsiniz.

4320 sayılı yasanın uygulanması için başvururken dikkat edeceğiniz hususlar.


Uygulatma nasıl olacak?

Şikayetinizi bulunduğunuz yerdeki karakola, savcılığa, aile mahkemesine yapabilirsiniz. Yasa size istediğiniz yere başvurma hakkını tanımıştır. Ancak bazen karakol, savcılık ve mahkeme görevlileri, çeşitli nedenlerden ötürü, başvurunuzu almaya yetkili olmadığını söyleyebilirler. Yasada belirtilen hakkınızı hatırlatın ve ısrar edin, başvurunuzu almak zorundalar.

Şikayetinizi mutlaka eve yakın karakola, savcılığa veya aile mahkemesine yapmanız gerekmez.

Karakola yaptığınız şikayetin tarih ve numarasını not edin veya tutanağın bir kopyasını isteyin.

Savcılık veya mahkemeye verdiğiniz dilekçenin bir kopyasını saklayın ve başvuru tarih ve numarasını not edin.

Mahkeme acele ve duruşma yapmadan karar vermelidir.

Başvurunuzu takip edin.

İlgili kurumlara başvururken kimliğinizi (nüfus kağıdı, evlenme cüzdanı, pasaport, ehliyet) yanınızda bulundurun.

4320 sayılı yasa ile size sağlanan haklar ve olanaklar geçicidir, tedbir niteliğindedir. Kocanızın ya da diğer aile bireylerinden birinin size ve çocuklarınıza şiddet uygulaması nedeniyle ayrılmak veya boşanmak istiyorsanız, ayrıca cezalandırılmasını istiyorsanız başkaca davalar açmanız gerekmektedir.

Daha önce boşanma veya ceza davası açmış olmanız, bu yasadan yararlanmanıza engel değildir. Diğer dava veya davalar devam ederken de bu yasadaki tedbirlerin uygulanması için başvuruda bulunabilirsiniz..

Başvuruları kendiniz yapabilir ve takip edebilirsiniz. Ya da bir avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa bulunduğunuz ildeki Baro’dan sizin için bir avukat görevlendirmesini isteyebilirsiniz.

Dilekçe Örneği


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Arasan Hukuk Burosu

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0533 373 10 10 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.