Eşim Beni Tehdit Ediyor Ne Yapabilirim?

Eğer eşiniz tehdit ediyorsa 4320 sayılı kanun gereği ikametgahınızın bulunduğu yer Aile Mahkemesi’nden korunma talep edebilirsiniz.

Boşanma davanız var ve halen devam ederken bu tehditler olduysa Boşanma Davanıza bakan hakimden de korunma kararı verilmesini talep edebilirsiniz.

Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi sözlü yada fiziksel şiddetine maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re’sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir yada birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir :

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ilebu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı veya hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş yada şiddeti uygulayan diğer aile bireyine ihtar olunacaktır.

Kanunda sayılan tedbirlerin uygulanmasını talep edebilirsiniz.

Ekonomik durumunuz yeterli değilse bulunduğunuz il Barosu’na bağlı Adli Yardım Bürosu’na müracaat ederek size ücretsiz avukat atanmasını talep edebilirsiniz.


Makaleyi paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.

Arasan Hukuk Burosu

Hukuki sorunlarınız için bize İletişim Formu 'ndan ve WhatsApp 'dan yazabilir veya 0533 373 10 10 no'lu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.