Vekaletname Bilgilerimiz

Av. Serhat ARASAN

Baro Sicil : 43002 / İstanbul
Kartal VD : 072 018 86 42
Adres : Cevizli Mh. Enderun Sk. No: 15/5 Kartal / İstanbul

  Vekaletname Çıkarırken Gereken Belgeler

  • Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanlarını ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar. Ehliyet ve basın kartı ile işlem yapılmayacaktır.
  • Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekaletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Notere bu vekaletin ne için verildiği söylenmelidir.
  • Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları yada yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekaletnameyi düzenleyen  ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.
  • Şirketler adına düzenlenecek vekaletnameyi çıkartırken imza sirkülerini  ve yetki belgesini yanınızda bulundurunuz. Ayrıca şirketiniz adına çıkartılacak vekâletnamelerde şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekaletname ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olmakla birlikte gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartarak zahmete girmemiş olursunuz.

Bir sorunla karşılaşmanız halinde çalışma ofisimizi arayabilirsiniz.

Tel : 0216 488 56 56