Tagged: iki haklı ihtar

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Talebi TBK madde 352/2’de düzenlenen iki haklı ihtar nedeniyle tahliye talebinde, kiraya veren kira bedelini ödemeyen kiracıya yazılı olarak farklı zamanlarda iki haklı ihtar göndermesi halinde tahliye davası açarak...