Tagged: yapı kayıt belgesi iptali işleminin iptali davası

Yıkım Kararına İtiraz

Yıkım Kararına İtiraz Nasıl Yapılır? Hakkında yıkım kararı bulunan yapı maliklerinin yıkım kararını vermiş idari merciye başvurarak bu kararın kaldırılmasını talep etmelerine yıkım kararına itiraz denir. Bunun haricinde dava yolu da vardır ki ona...